Kerststal

Heftruck brengt de container van de kerststal weg
Haagsemarkt met het raadhuis en de Sint Martinuskerk. De kerststal met knikengel staat de midden op de markt.
3 leden van de bouwploeg bouwen een nieuwe stal op.
Voorstel voor nieuwe locatie kerststal - midden op de haagsemarkt

Bouw nieuwe kerststal

Op kerststalzaterdag 16 december 2023 hopen we een geheel vernieuwde kerststal weer op te bouwen in Princenhage. Ditmaal midden op de Haagsemarkt.

Lees verder
twee houten schapen met een bonte vacht