Bouw nieuwe kerststal

Kerststal op de Haagsemarkt in Princenhage, Breda

Op kerststalzaterdag 16 december 2023 hopen we de kerststal weer op te bouwen in Princenhage. Ditmaal midden op de Haagsemarkt. Daarom wordt er een hele nieuwe kerststal gebouwd.
De kerststal zal vanaf die datum te bezoeken zijn t/m vrijdag 5 januari 2024.
Bekijk de foto’s van het opbouwen van de kerststal in 2022.

Voorstel voor nieuwe locatie kerststal - midden op de haagsemarkt
Voorstel voor nieuwe locatie kerststal