Bestuur Stichting Kerststal Princenhage

Stichting Kerststal Princenhage is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20096822.

Het bestuur van Stichting Kerststal Princenhage bestaat uit:
Ruud de Craen | Voorzitter
Diny Nooren-van Wijk | Penningmeester
Bram Langen | Secretaris
Irèn Nooren | Communicatie

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende werkgroepen:
• Bouwploeg
• Kledinggroep
• KerstCreatieRoute
• Communicatie
• Ondersteuning
• Kascontrole