Met dank aan

Kerststal op de Haagsemarkt in Princenhage 2014

De kerststal van Princenhage wordt mogelijk gemaakt dankzij de hulp van velen.

 

De kerststal van Princenhage en de KerstCreatieRoute worden mogelijk gemaakt dankzij de onmisbare hulp van velen. Velen hielpen achter de schermen mee met het opbouwen van de kerststal, het verzorgen van de kleding van de beelden, het leveren van de schapen en ezel, het stro, het groen, de hapjes en drankjes, een plaats om de beelden op te slaan etc.
En velen hebben de kerststal ondersteund met het kopen van loten, het sponsoren en het doneren.

Naast deze groep verdienen ook de deelnemers van de KerstCreatieRoute een vermelding. Allen helpen op hun manier om de de kerstsfeer door Princenhage te verspreiden.

Stichting Kerststal Princenhage wil eenieder van harte bedanken voor zijn of haar inzet en tijd. Zonder uw hulp en steun is het onmogelijk om deze mooie traditie in ere te houden.

In het bijzonder wil Stichting Kerststal Princenhage de media in Princenhage en Breda bedanken:
Princenhage.net
Wijkblad Princenhage